Community Update – Monday May 18, 2020

Thank you to the 27 parents, split evenly between secondary and elementary, who responded to our Parent Survey this week. Below are the results of the Parent Survey, and we’ll share these with staff as we continue to build a better home-based learning experience for your children.

សូមអរគុណដល់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាលរវាងអនុវិទ្យាល័យនិងបឋមទាំង២៧នាក់ ដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការស្ទង់មតិមាតាបិតារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះ។ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមាតាបិតា ហើយយើងនឹងចែករំលែកវាជាមួយបុគ្គលិកនៅពេលយើងបន្តបង្កើតបទពិសោធន៍រៀនសូត្រនៅផ្ទះដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កូនៗរបស់អ្នក។

Comments from Parents:

 • Parents have a hard time helping students with homework, and are trying their best to balance their own jobs with helping their students participate in HBL. To help this, they suggest more video classes every day and more teacher availability.
 • Parents want more feedback on their child’s performance during HBL.
 • Parents do not want their children to be overly stressed with school right now, and some also want their children to be working for the full eight-hour school day they would have on campus.
 • Some parents wondered if the way we have been taking attendance in secondary is effective.
 • Parents do not want their children staring at a computer screen for too long.

Comments from East-West:

 • We are pleased to see that most students are spending between 2 – 5 hours on HBL assignments every day. This is in line with international standards for distance learning at this time to both ensure learning is happening, and students’ mental health is prioritized.
 • We will do more to try to help students be more physically active at home.
 • We will be discussing over the summer how to continue to improve our schedule for synchronous and asynchronous HBL, as well as our attendance policies.
 • Further engagement with parents is critical. We would like to provide more education to parents on how they can best support their children at home at this time in recognition of international academic standards.

Our teachers will be investing a lot of time in professional learning that will improve both their planning and execution of on-campus and HBL lessons to ensure the best possible learning experience for our students, regardless of where learning is happening.

មតិយោបល់ពីឪពុកម្តាយ/អាព្យាបាល៖

 • ឪពុកម្តាយមានការលំបាកក្នុងការជួយសិស្សធ្វើកិច្ចការផ្ទះ ហើយពួកគាត់ព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពការងារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការជួយសិស្សឱ្យចូលរួមក្នុងការរៀននៅផ្ទះ។ ដើម្បីជួយក្នុងបញ្ហានេះពួកគាត់បានស្នើឱ្យមានថ្នាក់បង្រៀនជាវីដេអូបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងមានគ្រូបង្រៀនកាន់តែច្រើន។
 • ឪពុកម្តាយចង់ស្តាប់យោបល់បន្ថែមលើការងារកូនៗ របស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលរៀននៅផ្ទះ។
 • ឪពុកម្តាយមិនចង់ឱ្យយកូនរបស់ពួកគេមានភាពតានតឹងហួសហេតុនឹងការងារសាលារៀននោះទេ ហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់ឱ្យកូនៗ របស់ពួកគាត់រៀនពេញ ៨ម៉ោង ដូចកាលលពួកគេនៅសាលារៀន។
 • ឪពុកម្តាយខ្លះឆ្ងល់ពីវិធីដែលពួកយើងកំពុងយកអវត្តមាននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។
 •  ឪពុកម្តាយមិនចង់ឱ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់សម្លឹងអេក្រង់កុំព្យូទ័រយូរពេកទេ។

មតិយោបល់ពីសាលាអ៊ិសវ៉េស៖

 • ពួកខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលឃើញសិស្សភាគច្រើនបានចំណាយពេលពី២ ទៅ ៥ ម៉ោងលើការងាររៀននៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃ។ នេះស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់ការរៀនសូត្រពីចម្ងាយនៅពេលនេះ ដើម្បីធានាថាការរៀនសូត្រកំពុងកើតឡើង ហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
 • ពួកខ្ញុំនឹងខិតខំបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយសិស្សឱ្យមានភាពសកម្មខាងផ្នែករាងកាយនៅផ្ទះបន្ថែមទៀត។
 • នៅវិស្សមកាលរដូវក្តៅនេះ ពួកខ្ញុំនឹងពិភាក្សាគ្នាពីវិធីដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យកាលវិភាគរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង សម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងអសមកាលនៃការរៀននៅផ្ទះ ក៏ដូចជាគោលការណ៍វត្តមានរបស់យើង។
 • ការទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្តាយគឺសំខាន់ណាស់។ ពួកយើងចង់ផ្តល់ការអប់រំបន្ថែមដល់ឪពុកម្តាយពីវិធីដែលពួកគាត់អាចជួយកូនៗរបស់ពួកគាត់នៅផ្ទះឱ្យបានល្អបំផុតនៅពេលនេះស្របតាមស្តង់ដារសិក្សាអន្តរជាតិ។

លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូរបស់យើងនឹងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការរៀនវិជ្ជាជីវៈដែលនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ទាំងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តមេរៀននៅសាលានិងការរៀនតនៅផ្ទះ ដើម្បីធានាបាននូវបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សរបស់យើងដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលការសិក្សាកំពុងកើតឡើង។

Thank you to the 114 students in Grades 4 – 12 who participated in our Student Survey this week. Below are the results of the Student Survey, and we’ll share these with staff as we continue to build a better home-based learning experience for our learners.

សូមអរគុណដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន១១៤ នាក់នៃថ្នាក់ទី៤ ដល់ ទី១២ ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិសិស្សរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះ។ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសិស្សហើយយើងនឹងចែករំលែកវាជាមួយបុគ្គលិកនៅពេលយើងបន្តបង្កើតបទពិសោធន៍រៀននៅផ្ទះដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកសិក្សារបស់យើង។

Comments from Students:

 • Many students reported feeling bored, lazy, stressed and mentally unwell. They find they have less motivation to complete work online, whereas it is easy at school when they are with their teachers and friends.
 • Some students noticed that they were able to learn effectively on their own, and have managed to become more independent and organized as a result. Some find it easier to concentrate at home than in a classroom.
 • While a few students say they are able to get their work done very quickly, many say it is hard to manage the workload. When they do complete the work, it is sometimes hard to put the same effort they would put into work when they are at school.

Comments from East-West:

 • We are aware of your interest in adapting the schedule, and will look at ways to both maximize synchronous learning times, while also giving students the flexibility to work at their own pace and at times that are best for them.
 • We will prioritize effective mental wellbeing support, and further assist with teaching time management and independent learning strategies.
 • We will continue to put personal interactions and connections between students and teachers at the forefront of what we do.

មតិយោបល់ពីសិស្ស៖

 • សិស្សជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ ខ្ជិល តានតឹង និងមានអារម្មណ៍មិនល្អ។ ពួកគេយល់ថាពួកគេមិនសូវមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារតាមអ៊ិនធឺណេតនោះទេ វាងាយស្រួលជាងនៅសាលារៀនពេលពួកគេនៅជាមួយគ្រូនិងមិត្តភក្តិ។
 • សិស្សមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ពួកគេអាចរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយខ្លួនឯង ហើយបានក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យនិងរៀបចំឱ្យដូចលទ្ធផល។ អ្នកខ្លះយល់ថាវាងាយស្រួលក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៅផ្ទះជាងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។
 • ខណៈពេលដែលមានសិស្សពីរបីនាក់និយាយថា ពួកគេអាចបំពេញការងារយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានសិស្សជាច្រើននិយាយថាវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបន្ទុកការងារ។ នៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងារ ពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចដែលពួកគេបានធ្វើនៅពេលពួកគេនៅសាលា។

មតិយោបល់ពីសាលាអ៊ិសវ៉េស៖

 • ពួកខ្ញុំដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការសម្របខ្លួនតាមកាលវិភាគ ហើយនឹងពិនិត្យមើលវិធីទាំងពីរដើម្បីបង្កើនពេលវេលារៀនស៊ីជម្រៅស្របពេលដែលពួកយើងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវភាពបត់បែនក្នុងការធ្វើការរបស់ពួកគេនិងពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ។
 • ពួកខ្ញុំនឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ការគាំទ្រសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជួយបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបង្រៀននិងយុទ្ធសាស្ត្ររៀនសូត្រដោយឯករាជ្យ។​
 • ពួកខ្ញុំនឹងបន្តដាក់អន្តរកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សនិងគ្រូនៅជួរមុខនៃអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ។
Comments are closed.